Čištění a dezinfekce studny

Čištění a dezinfekce studny

Provádíme čištění a sanace studní. Provedeme vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody, chemické ošetření vody ve studni, laboratorní prověření kvality vody, povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.
 

Při obnově studní a zdrojů pitné vody je nezbytné řídit se odborníky a zabezpečit především:

 
 • vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody,
 • chemické ošetření vody ve studni,
 • laboratorní prověření kvality vody,
 • povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.

Proč čistit studnu u nás:

 • Individuální přístup

Na základě odborné prohlídky studny, navrhneme řešení s technologickým postupem a cenovou nabídku(Tuto službu provádíme zdarma). Odborné čistění provádíme již od 2 100Kč.

 • Profecionální vybavení a technika

Čistění a sanace studní provídíme profesionální technikou a patřičným vybavením. Používáme výhradně vysokotlaké čističe profesionální řady KARCHER. Zaručíme tak dokonalé očistění od nánosů, usazenin a kalů vnitřního pláště studny.

 • Havarijní stavy řešíme do 24h

Havarijní stavy studny řešíme v rámci urgentu okamžitě.

 • Dezinfekce studny

Používáme obvykle chemické prostředky s chlorem, ale i bioprodukty. Postaráme se o usazeniny manganu, železa a vápence ve studnách, vrtech, ale i potrubních systémech.

 • Opravy netěsností, revitalizace pokryvu dna

Provedeme opravy netěsností vnitřního pláště studny. Výměnu pokryvu dna(štěrčík, písek), případně jeho proprání.

 • Založení nové filtrační vrstvy dna

Mechanicky odebereme původní filtrační vrstvu dna a nahradíme ji novou(štěrčík, písek).

 • Dodržování bezpečnosti práce a technických norem

Dodržování technických norem a bezpečnosti práce při sanaci a čistění studny, je u nás samozřejmostí.

 • Kalkulace a konzultace zdarma

Cenové nabídky, návrhy řešení a osobní prohlídky provádíme zdarma.

Ceník odborného čistění studní:

Hloubka studny do 10.ti metrů, průměr 800-1000mm.
 • tlakové čistění pláště studny vysokotlakem: 4 390Kč / každý další metr 390Kč
 • odčerpání kontaminované vody: 3 390Kč
 • založení nové filtrační vrstvy dna: 3 250Kč
 • mechanické odstranění usazenin na dně: 4 390Kč
 • zpracování orientačního rozboru: 2 890Kč
 • opláchnutí vnějšího pláště studny: zdarma
 • doporučení budoucích opatření: zdarma

5 důvodů, proč objednat výškové práce u nás

Vyškolení výškoví specialisté

Nízké ceny

Rychlost

Z

Kvalita

Flexibilita

Sanace zatopených studní

Sanaci zatopené studny je účelné provádět až po stabilizaci vodního režimu v postižené oblasti, úklidu okolí studny a jejím stavebně technickém zabezpečení.
Pokud provádíte očistu a dezinfekci studny svépomocí, provádějte ji za přítomnosti nejméně 3 osob. Člověk sestupující do studny musí být vybaven osobním zajištěním proti pádu a doporučuje se, aby ho po celou dobu činnosti navázaného na laně zajišťovali nejméně dva lidé, kteří se nesmí zabývat ničím jiným a jsou tělesně zdatní.
 

Základní postup

 
 • Mechanicky očistíme vnější stěny studny a čerpacím zařízením od nánosů bahna a nečistot a opravíme poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchneme čistou vodou, nejlépe tlakovou.
 • Otevřeme studnu a úplně vyčerpáme vodu
 • Zjistíme, zda se ve studni nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku – nejjednodušší způsob kontroly je spuštění zapálené svíčky na dno. V případě bezkyslíkatého prostředí svíčka zhasne, v případě výskytu metanu dojde ke vzplanutí.
 • Důkladně mechanicky (tlakovou vodou, kartáčem) ošetříme vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchneme čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpáme.
 • Omyjeme vnitřní stěny studny 5% roztokem SAVA (1 litr SAVA nalijeme do 20 litrů vody).
 • Opláchneme stěny studny čistou vodou a vodu znovu vyčerpáme.
 • Odstraníme starý pokryv dna (písek, štěrčík) a vyměníme za nový, případně za propraný starý. 
 • Necháme studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračujeme v čerpání až do vymizení zákalu.
 • Provedeme dezinfekci vody některým ze vhodných chemických prostředků.
 • Odebrání vzorků vody na rozbor s důrazem na ukazatele chemického a mikrobiologického znečistění vody. Není vhodné po provedené dezinfekci ihned odebrat vzorek vody k provedení laboratorní kontroly, protože výsledky takové kontroly nejsou relevantní. Je nutné brát v úvahu, že podzemní voda v okolí studny, která bude odebranou vodu nahrazovat, nemusí být nezávadná. Voda ze studny by se měla nějakou dobu (několik dní) omezeně využívat tak, aby se v ní několikrát vyměnil celý objem vody, a pak teprve je možné z ní odebrat vzorky pro posouzení kvality vody podle Vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.