Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů

 

Rizikové kácení stromů, údržba a ořezy stromů (ARBORISTIKA).

 
Zabýváme se arboristikou jako komplexním řešení údržby a ošetřování dřevin. Zaměřujeme se na údržbu dřevin rostoucích v obytných zónách měst a obcí, zejména potom parků, zámeckých zahrad, památkově chráněných objektů, ale i soukromích nemovitostí. Kácení vzrostlých stromů provádíme zejména v hustých zástavbách, v blízkosti elektrického vedení, rodinných objektů apod. Práce obvykle provedeme za použití stromolezeckých technik. Toto řešení se za dobu naší praxe osvědčilo, jako rychlé a efektivní.

 

Proč čistit ošetřovat stromy u nás:

 
 • Individuální přístup

Na základě odborné prohlídky, navrhneme řešení s technologickým postupem a cenovou nabídku. Tuto službu provádíme zdarma.
 
 • Profesionální vybavení a technika

Údržbu a kácení stromů profesionální technikou a patřičným vybavením. Používáme motorové pily renomovaných značek. Zaručíme tak rychlou a efektivní práci.
 
 • Havarijní stavy řešíme do 24h

Havarijní stavy stromů řešíme v rámci urgentu okamžitě.
 
 • Dodržování bezpečnosti práce a technických norem

Dodržování technických norem a bezpečnosti práce při kácení a prořezech stromů, je u nás samozřejmostí.
 
 • Kalkulace a konzultace zdarma

Cenové nabídky, návrhy řešení a osobní prohlídky provádíme zdarma.

 
 1. Prořezávání stromů

Při výběru druhu řezu bereme v potaz druh a typ stromu, jeho postavení, stav, stanoviště. Zvýšenou pozornost věnujeme bezpečnosti osob a majetku v okolí.
 

Bezpečnostní řez

 
 • Provedení: U vzrostlých stromů.
 • Zásah: Odstranění suchých, poškozených, nalomených či jinak nebezpečných větví.
 • Roční období: Celý rok.
 

Zdravotní řez

 
 • Provedení: U vzrostlých stromů, komplexní řez.
 • Zásah: Odstranění suchých, poškozených, nalomených, nemocných či odumírajících a defektních větví.
 • Roční období: Předjaří nebo doba plné vegetace.
 

Hlavový řez

 
 • Provedení: U vzrostlých stromů, regulace tvaru a velikosti koruny.
 • Zásah: Odstranění celých výhonů z hlav v pravidelných intervalech.
 • Roční období: Předjaří nebo doba plné vegetace.
 

Redukční řez

 
 • Provedení: U vzrostlých stromů, radikální redukce koruny nebo její části.
 • Zásah: Odstranění větví, které jsou příliš blízko překážce (nemovitosti, elektrickému vedení apod.).
 • Roční období: Předjaří nebo doba plné vegetace.
 

Výchovný řez

 
 • Provedení: U mladých stromů 10 až 15let. Druh preventivního řezu.
 • Zásah: Odstranění větví a úpravou koruny předcházíme pozdějším komplikacím při růstu a komplikovanějším zásahům.
 • Roční období: Předjaří nebo doba plné vegetace.

 
 1. Kácení vzrostlých stromů

Směrové kácení

 
 • Provedení: U vzrostlých stromů, odstranění stromu z lokace.
 • Zásah: Pokácení stromu ze země. Směrování provádíme pomocí klínování, přetažení navijákem.
 • Roční období: Kdykoli během roku.

 

Rizikové kácení lanovou technikou

 
 • Provedení: U vzrostlých stromů, odstranění stromu z lokace.
 • Zásah: Pokácení stromu ze země. Výstup do koruny pomocí stromolezecké techniky. Strom je odstraňován po částech. Bezpečné spouštění částí stromu na zem zajistíme pomocí specielních technik (spouštění, lanovka aj.). V některých případech používáme těžkou mechanizaci jako jeřáb nebo vysokozdvižnou plošinu.
 • Roční období: Kdykoli během roku.

 
 1. Bezpečnostní vazby stromů


 
 • Provedení: U vzrostlých stromů. Podpora stability a odolnosti.
 • Zásah: Montáž dynamické vazby, která tlumí namáhání větví vlivem povětrnostních podmínek. Montáže dynamických polypropylenových lan s vysokou nosností.
 • Roční období: Kdykoli během roku.

 
Ceny: Vzhledem k tomu, že ceny práce ovlivňuje mnoho faktorů, zpracováváme je u této činnosti vždy individuálně a to v ideálním případě po osobní prohlídce. Na základě toho vyhodnotíme situaci, navrhneme řešení a zpracujeme cenovou nabídku. Tuto službu provádíme zdarma.

 

 
Legislativa upravující rizikové kácení stromů a právní řád.
Rizikové kácení stromů upravuje zákon č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb.

 

Kdo je pro účel podání žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les „orgán ochrany přírody“?

 
 • Žádost se podává k místně příslušnému obecnímu / městskému úřadu, odvolat se proti jejich rozhodnutí je možné u Krajského úřadu (odbor životního prostředí a zemědělství).

 

Kdy žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les nepotřebujete?

 
 • v případě, že jejich stav zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. (POZOR! Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.)
 • v případě, že obvod stromu ve výšce 130 cm nad povrchem nedosahuje 80 cm

 

Kdy žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les potřebujete?

 
 • v případě, že obvod stromu ve výšce 130 cm nad povrchem přesáhl 80 cm

 

Kdo žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les podává?

 
 • vlastník pozemku
 • nájemce pozemku se souhlasem vlastníka pozemku
 • třetí osoba na základě plné moci vlastníka pozemku

 

Co musí žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les obsahovat?

 
 • jméno a adresu žadatele
 • doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemku a dřevinám (lze i čestným prohlášením), popřípadě plnou moc
 • specifikaci dřevin, a to zejména druh dřeviny a počet stromů, udání obvodu kmene ve výšce 130 cm nad povrchem (inventarizace dřevin)
 • situační zákres
 • zdůvodnění žádosti
 • žádost ke stažení
 

Co může žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les obsahovat?

 
 • fotodokumentaci

 

MT Hardy výškové práce
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Budeme regovat v nejbližší možné době.

Konzultace zdarma

konzultace

Potřebujete poradit ?

Konzultace zdarma
NON-STOP 7 dní v týdnu

Spojte se s námi na Facebooku