Reference výškových prací

České dráhy

Údržbové práce objektů nádraží ČR, 2017

 

Ministerstvo zahraničních věcí

Údržbové práce objektů ČR, 2017

 

 

Rakouské velvyslanectví

Zajištění zábran proti ptactvu, 2016, 2017

 

Irácké velvyslanectví

Údržbové práce střechy a fasády, 2017

 

Úřad Vlády ČR

Fasádní práce, ošetření proti pavoukovitým, 2017

 

Synot Real Estate s.r.o.

oprava omítky, drobné klempířské práce, 2010 - 2011

 

Dia - Praha a.s.

mytí fasády tlakovou vodou, čistění okapů, mytí oken, 2011

 

New Saint s.r.o.

mytí fasády tlakouvou vodou 2010 - 2011

 

Manor s.r.o.

pravidelné periodické čistění okapů na objektech 2009 - 2011

 

BD Údolní 315

oprava lodžií, nátěr parapetů, klepířské práce, 2011

 

BD Biskupcova 38

lokální oprava fasády, 2011

 

Japonské velvyslanectví

čistění okapů a svodů, drobné klempířské práce, 2011

 

Botanický ústav AVČR

čistění okapů a svodů, drobné klempířské práce, oprava okapového svodu, 2011

 

Výzkumný a zkušební letecký ústav

instalace sítí a hrotů proti ptactvu, 2011

 

České dráhy

čistění okapů a svodů, lokální oprava střechy, 2011, 2017

 

Ministerstvo Financí ČR

instalace hrotů a sítí proti ptactvu, 2010 - 2011

 

Galerie hlavního města Prahy

instalace sítí a hrotů proti ptactvu, čistění okapů, drobné klempířské práce, 2010 - 2011

 

Embassy of the Republic of Iraq

drobné klempířské práce, čistění okapů, 2010 - 2011

 

Dopravní podnik hlavního města Prahy

odstraňování sněhu a ledu v zimních měsích, 2009 - 2011

 

Ministerstvo Zaahraničních Věcí ČR

odstraňování sněhu a ledu v zimních měsích, drobné klempířské opravy, lokální opravy střech, 2009 - 2011

 

Náboženská obec  Církve československé husitské, Praha

spolupráce na správě objektů- čistění okapů, opravy okapů, opravy sedlových střech, 2008-2009

 

Mateřská škola Hlubočepská, Praha

správa nemovitosti, čistění okapů, výškové práce, 2008-2009

 

Správa nemovitostí Pavel Kříž, Praha

spolupráce na správě objektů - čistění okapů a jiné práce ve výškách, 2008-2009

 

Městská část Praha 7

spolupráce na správě objektů - čistění okapů, montáže okapových svodů, opravy střech, lokální opravy fasád a klempířských prvků, 2008-2009

 

Dopravní podnik hlavního města Prahy

spolupráce na správě objektů - zejména čistění okapů a drobné práce na střeše, 2008-2009

 

Hotel David, Praha

ošetření fasády postřikem proti pavoukům, mytí oken, montáže stožárů, mytí proskleného výtahu, 2008-2009

 

Hotel Thalia, Eurostar Thalia s.r.o., Národní, Praha

mytí fasády, ošetření fasády postřikem proti pavoukům, 2008-2009

 

Úřad městské části Troja, Praha

nátěrové práce klempířských prvků, čistění okapů, lokální oprava střechy, květen 2008

 

Bytové družstvo Nezamyslova 14, Praha

čistění okapů, lokální oprava římsy, oprava fasády, červen 2008

 

Družstvo Katusická, Katusická, Praha

spolupráce na správě nemovitostí, čistění okapů, lokální opravy fasád, lokální opravy střechy, opravy komínů, 2007-2009

 

Konstruktiva Transtechnik a.s., Jeremiášova 947, Praha

spolupráce na správě nemovitostí-opravy fasád, nátěry fasád, mytí oken, 2008-2009

 

Martin Dočkal Veronské náměstí  Praha

mytí oken, 2007-2009

 

Ondříčkova 10

lokální oprava fasády, čistění okapů, oprava podhledu,  listopad 2008

 

Ministerstvo zahraničních věcí

spolupráce na správě objektů, montáž hrotů proti ptactvu, čistění okapů, lokální opravy fasád aj.,  v létech 2008-2009

 

Žateckých 10, Praha

oprava komínů, rekonstrukce komínových lávek, březen 2008

 

Cardi spol. s r.o., Líbeznice u Prahy

oprava opláštění haly poničené větrem

 

Donská 8, Praha

lokální oprava střechy, čistění okapů, bourání komínu, oprava a nátěr komínu, montáž komínové lávky, nátěr klempířských prvků, březen 2008

 

Široká 9

Židovská obec, historické centrum staré Prahy  mytí fasády, drobné opravy fasády, lokální oprava střechy, říjen 2007

 

Hotel Prague Golden Age

rekonstrukce a nátěr fasády na památkově chráněném objektu, oprava okapů, oprava sedlové střechy-prejzová krytina, květen 2007

 

JB Reality s.r.o.

spolupráce na správě nemovitostí, opravy komínů, opravy střech, montáže střešních oken, prořezávání stromů, čistění okapů, opravy fasád, v létech 2005 - 2009

 

Družstvo nájemníků Vajdova

Rekonstrukce dilatačních spár, září 2005

Tiskárny Flora s.r.o.

Montáže billboardu, květen 2005

 

Společenství vlastníků b.j. Tesaříkova

Rekonstrukce dilatačních spár, říjen 2004, hydroizolace ploché střechy listopad 2005

 

Bytové družstvo Slavatova 1205, 1206

Rekonstrukce panelových spár, říjen 2004

 

Bytové družstvo Manželů Dostálových

Rekonstrukce panelových spár, listopad 2004

 

Suta-úklidové práce

Mytí prosklených ploch Microsoft, duben 2004, září 2004

 

Společenství vlastníků Poděbradská 134

Oprava sedlové střechy, nátěr klempířských prvků, vystavění komínu, srpen 2002

 

Družstvo Vrátkovská 246

Sanace lodžií, lokální oprava dilatačních spár, červenec  2001

 

Společenství vlastníků Viklefova

Opravy světlíků, střechy, komínů, lokální oprava, fasády, montáže zábran a hrotů proti ptactvu, září 2000

 

LBD Praha3

široké spektrum provedených zakázek zejména na rekonstrukcích spár panelových domů, čistění okapů, opravách sedlových činžovních domů staré zástavby Prahy 3, v létech 1999 -2004

 

Správa budov - Duda SVD spol. s r.o.

spolupráce na správě nemovitostí, čistění okapů, opravy sedlových střech, montáže billboardů, opravy fasád, nátěry fasád,  v létech 1998-2003

MT Hardy výškové práce
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Budeme regovat v nejbližší možné době.

Konzultace zdarma

konzultace

Potřebujete poradit ?

Konzultace zdarma
NON-STOP 7 dní v týdnu

Spojte se s námi na instagram Spojte se s námi na Facebooku